Missie / Visie Westersypen

Inleiding
In deze paragraaf beschrijven wij de missie en visie van woonzorgvoorziening westersypen en hoe deze gekoppeld zijn aan onze functie, doelgroep en de wijze waarop wij zorg verlenen.
Missie
Bij alle diensten en producten die wij in Westersypen leveren staat de missie centraal. Het zorgen voor mensen.
Wij vinden het belangrijk dat mensen met een dementieel syndroom zoveel mogelijk als thuis kunnen blijven leven, en zij daarin op een goede wijze worden begeleid en ondersteund.
Onze waarden en normen daarbij zijn onder andere respect, empathie en compassie.
Visie
Westersypen biedt de geïndiceerde bewoner zorg op maat. We laten de bewoner zoveel mogelijk wonen zoals hij/zij dat thuis gewend was. Naast het uitvoeren van de geïndiceerde zorg staat bij ons wonen, welzijn en service voor de bewoner hoog in het vaandel. Ook om deze door bevoegd en bekwaam personeel te laten uitvoeren. Samenwerken in het team van Woonzorgvoorziening Westersypen is hierbij van groot belang. Voor bewoners betekent dit namelijk dat ze de zorg blijven ontvangen van vaste vertrouwde medewerkers op de woonplek die ze hebben gekozen. Ze zijn ervan verzekerd dat ze de zorg ontvangen overeenkomstig de indicatie en wet- en regelgeving. Het motto van Westersypen luidt dan ook: wonen als thuis!

Alle medewerkers werken met plezier, inzet en betrokkenheid. Het levensboek is een belangrijke hulpbron.

Zorgvisie
De kerndienst formuleren wij als volgt:
Westersypen geeft op een betrouwbare en deskundige manier uitvoering aan WLZ gefinancierde zorg op maat. Dit doet zij in samenwerking met het team die in dienst zijn van Woonzorgvoorziening Westersypen. Het dienstenaanbod op het gebied van service, welzijn en wonen, kan men bij ons ontvangen tot en met de laatste levensfase.
Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen en behoeften van de bewoners. Zo gelden er geen bezoektijden in Westersypen, koken we elke dag vers, de was blijft binnenshuis, en proberen we zoveel mogelijk de familie dan wel contactpersoon bij het welzijn van de bewoner te betrekken.
Hiermee wordt continuïteit en kwaliteit van zorg, wonen en welzijn geboden.

Woonzorgvoorziening Westersypen
Fam B.C. Agricola
Scharren 19/B
8517 HM SCHARSTERBRUG
0513 - 41 64 72
infowestersypen.nl
www.westersypen.nl
Volg ons ook op:
Facebook

© 2024 Westersypen Scharsterbrug / Techniek: